Om oss

Ditt naturliga val av hotell i det natursköna Katrineholm

Nuvarande ägare köpte hotellet 2014 och har renoverat det till en elegant modern standard.

Som fastighetsägare och affärsman blev Nesrin tillfrågad om hon skulle vara intresserad av att köpa och driva ett hotell. Det var inget hon tidigare hade erfarenhet av, men blev väldigt intresserad. Efter att ha tänkt väldigt noga genom vad det skulle innebära att vara hotellägare och av detta hotell i synnerhet, bestämde hon sig för att köpa Kungsbacken.

Det var ett hotell som krävde att man utförde en total renovering och planering av dess olika ytor.

Att renovera hotellet tog 18 månader och under den tiden reste Nesrin runt om i landet för att besöka många hotell och företag, av möbler och tyger. Hon gjorde sina val utifrån den smak som är inspirerad av både svensk design och från hennes ursprungsland Syrien.
Detta märks i en elegant och stilren design som har ett genomgripande färgtema och materialval som visar på detta.

Som ny hotellägare är Nesrin hela tiden alert på vad som behöver förändras, för att ge hennes gäster den bästa möjliga upplevelsen.

Historia

På den plats där tätorten Katrineholm ligger idag, fanns tidigare endast några gårdar och torp. De gårdar som till största delen fick släppa mark till järnvägsbygget var Mauritztorp på söder och Stensätter på Norr.

Västra stambanan invigdes 1862 och Östra stambanan 1866. Därmed blev Katrineholm en järnvägsknut, vilket är orsaken till att här över huvud taget blev en liten större tätort. Valla och Sköldinge med flera var ju också stationssamhällen, men inga järnvägsknutar och förblev därmed ganska små.

Den första större industri i Katrineholm var Fredrikssons Träförädling AB. Carl Fredriksson kom hit 1876 och startade snickeri i liten skala, men expanderade snabbt och hade år 1900 ca 275 anställda.

1878 bosatte sig August Kullberg här och startade verksamheten inom grosshandel. Till att börja med handlade han med lite av varje,virke,fönsterglas m.m 1892 specialisierade han sig dock på att sälja maskiner och utrustning för lantbruket. Där han blev han jättestor och hade filialer i flera länder.

1886 kom Gustav Robert Grönkvist och startade en smedja, som så småningom skulle bli en stor industri som finns än idag och sedan 1915 drivs av SKF. Till en början tillverkade Grönkvist en del lantbruksmaskiner, som såldes av kullberg.

År 1883 blev Katrineholm municipalsamhälle (tätbebyggt område på landsbygden) och fick då ta del av stadsstadgorna. Katrineholm hade då 850 innevånare.

År 1907 byggdes ett vattenverk på Kerstinboda och ett vattentorn på Norr.

På nyåret 1916/17 blev Katrineholm stad med buller och bång på torget. Den nya staden hade 6 615 innevånare.

Den första januari 1971 bildades Katrineholms storkommun, vilket innebar att man slog samman Katrineholms stad med landskommunerna runt om. De kommuner som inkorporerades var Björkvik och Floda samt Stora Malms, sköldinges och (delar av) Julitas Storkommuner.

Logotype-HK

Adress

Hotel Kungsbacken
Kungsgatan 22
641 36 Katrineholm, Sverige

Sociala medier

Följ oss gärna på våra sociala medier.

Facebook